Όλα τα ακίνητα προς αγορά, Ηνωμένο Βασίλειο

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 475:
427.327 EUR
Norfolk

3 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 130.06 Τετραγωνικό μέτρο

256.396 EUR
Ipswich

1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 56.39 Τετραγωνικό μέτρο

210.814 EUR
Ipswich

1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 51 Τετραγωνικό μέτρο

173.780 EUR
Ipswich

1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 51.47 Τετραγωνικό μέτρο

450.117 EUR
Ipswich

3 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 98.66 Τετραγωνικό μέτρο

196.570 EUR
Ipswich

1 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 54.91 Τετραγωνικό μέτρο

262.094 EUR
Ipswich

2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 71.44 Τετραγωνικό μέτρο

273.489 EUR
Ipswich

2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 78.97 Τετραγωνικό μέτρο

131.047 EUR
Ipswich

1 Μπάν. • 38.46 Τετραγωνικό μέτρο