Διαμέρισμα προς αγορά, Ηνωμένο Βασίλειο

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων 24:
5.809.829 EUR
Λονδίνο, 2 Compass House Park Street SW6 2FB, Fulham, London SW6 2FB, UK

3 Κρεβ. • 3 Μπάν. • 249 m²

918.901 EUR
Μείζον Λονδίνο, George Mathers Road

2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 81.8 m²

948.543 EUR
Λονδίνο, Hopton Street, 104 Bankside Lofts

1 δωμάτιο/α • 1 Κρεβ. • 1 Μπάν.

1.421.629 EUR
Μείζον Λονδίνο, Battersea Park Road, 177 Penthouse

3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 97.46 m²

9.722.570 EUR
Μείζον Λονδίνο, Kirtling Street, 188 BH.11.30

3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 3 Μπάν. • 221.2 m²

2.602.566 EUR
Μείζον Λονδίνο, Parkgate Road, Ransomes Dock West Flat

3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 172.99 m²

2.134.223 EUR
Μείζον Λονδίνο, Lambeth High Street, Palace View

2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 86.03 m²

1.867.445 EUR
Μείζον Λονδίνο, Lambeth High Street, Palace View

2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 1 Μπάν. • 100.71 m²

1.505.813 EUR
Μείζον Λονδίνο, Sutherland Street, 1

2 δωμάτιο/α • 2 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 74.14 m²

1.659.951 EUR
Μείζον Λονδίνο, Rushworth Street, Newspaper House 7

3 δωμάτιο/α • 3 Κρεβ. • 2 Μπάν. • 135.73 m²